O nás

Jsme smíšený chrámový sbor, který v současné době působí při kostele Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu.

Vznikl již v roce 1990 jako schola v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě – Výškovicích a působil tam až do dokončení stavby nového kostela. Po celou dobu sbor funguje pod vedením Ivana Háby a spojuje lidi různých profesí a věku s vřelým vztahem ke zpěvu a sakrální hudbě. V počátečním obsazení bylo kolem osmi nadšenců, v dnešní době základ sboru tvoří dvacet dva členů.

Svým zpěvem doprovázíme liturgii v obou našich kostelích a také v kapli, jak při nedělních mších svatých, tak i při slavnostech, křtinách, svatbách i posledních rozloučeních.

V našem repertoáru najdete převážně skladby od autorů jako J. Arcadelt, D. S. Bortňanskij, W. Boyce, A. Dvořák, J. M. Haynd, A. V. Michna z Otradovic, W. A. Mozart, M. Praetorius, H. Purcell, E. Schumera, G. Young a mnoho dalších v českém i latinském jazyce a také v různých slovanských jazycích. A samozřejmě nechybí vánoční mše českých autorů jako je J.J. Ryba – Česká mše vánoční a Missa Pastoralis „Bila dvanáctá hodina“ a rovněž koledová vánoční mše A. Hradila.

Mezi naše první „velké věci“ patřila Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, jen části této skladby. S prvními členy sboru zazněly tyto části v kapli ve Výškovicích a potom ještě v rozestavěném kostele Sv. Ducha. A právě v roce 2011 se zrodila myšlenka založit na Hromnice novou tradici, během níž při benefičním koncertě „Na poděkování“ všem zaměstnancům a dobrodincům naší farnosti zní celá tato vánoční mše. Zveme si k této slavnosti sólisty Národního divadla Moravskoslezského Ostrava, Národního divadla Praha a do orchestru muzikanty z Janáčkovy filharmonie Ostrava a také ze ZUŠ Viléma Petrželky.

V roce 2013 jsme byli pozváni na pouť do Dobratic u Frýdku – Místku a v říjnu téhož roku jsme se účastnili 11. ročníku festivalu duchovní hudby v Odrách. Pravidelně jsme i vystupovali u příležitosti Noci kostelů. Také jsme přijali pozvání k vystoupení na benefičních koncertech farnosti Slatina u Bílovce, kde jsme zazpívali již zmíněnou Českou mši vánoční a soubor písní z našeho repertoáru. Pravidelně se také účastníme diecézní pouti ve Frýdku – Místku v bazilice Panny Marie.

Náš sbor je amatérský, ale tvoří ho lidé, kteří hudbu dělají s láskou a obětují mu svůj volný čas. Pojďme společně sloužit Hospodinu, protože to není povinnost, ale radost, služba Bohu a bližnímu.

Společné foto

Společné foto
Foto: Pavel Motan